Fałszywe akcyzy w Żorach na Śląsku. Policja znalazła tam sto tysięcy

podrabianych banderol. Prawdopodobnie kolejnych dwieście tysięcy jest już na

butelkach z alkoholem. Policja zatrzymała trzech fałszerzy.