Nie przyszli do pracy i sparaliżowali kopalnię. Pracownicy wydziału przeróbki mechanicznej węgla w kopali w Bogdance na Lubelszczyźnie. Nie oni jedni- to ogólnopolska akcja przeciwko nowej ustawie o emeryturach pomostowych.

Patronuje jej Związek Zawodowy Gorników „Przeróbka”. Górnicy domagają się między innymi, aby w zakładach przeróbki węgla nie podnosić wieku przechodzenia na emeryturę - dla kobiet z 50-ciu do 55-ciu lat, a dla mężczyzn z 55-ciu do 60-ciu lat. Protest to i nie protest.

Poza tym kopalnia w żaden sposób nie jest adresatem postulatów.