Wniosek o zwolnienie ze służby 5 żołnierzy 18. batalionu z Bielska-Białej podpisał dowódca 6. brygady desatowo-szturmowej. Z raportu Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że 12 żołnierzy tego batalionu zostało skazanych przez sąd. 8 żołnierzy ma kary ograniczenia wolności a wobec czterech sąd zawiesił wykonanie wyroku.

Minister obrony Bogdan Klich zapowiedział, że do końca tego tygodnia podejmie decyzje personalne wobec dowódców 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej. 12 żołnierzy tego batalionu "weszło w konflikt z prawem".

Sprawa dotyczy 12 żołnierzy, którzy odpowiadali przed sądami m.in. za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, naruszenie nietykalności cielesnej lub udział w pobiciu, zniszczenie mienia publicznego i włamanie do niezamieszkałego budynku.

Wobec czterech żołnierzy sąd umorzył postępowania warunkowo na okres próby wynoszący jeden rok, pozostałych ośmiu zostało skazanych na kary ograniczenia wolności od 6 do 14 miesięcy. Kara ograniczenia wolności polega na pozostawaniu na terenie jednostki dwa razy w tygodniu po

zakończeniu zadań służbowych w godzinach od 15.30 do 21.30.