Białoruś pod rządami Łukaszenki. Tuż za naszą wschodnią granicą inna rzeczywistość - umacniająca się dyktatura w Europie. Coraz częściej dają się słyszeć jednak głosy ludzi, którzy domagają się zmian. Posłuchaj:

Niezależne media i Białoruś - dwie rzeczy które się wykluczają. To widać. Nasi specjalni wysłannicy odwiedzili Michała Karniewicza, redaktora naczelnego ostatniej niezależnej gazety na Grodzieńszczyźnie, "Giełdy informacji". Tygodnik istniał osiem lat. Wczoraj miał się ukazać kolejny numer. Tak się nie stało. Posłuchaj:

Wysłannicy RMF szukali na Białorusi syndromu pomarańczowej rewolucji. Ale drzewo wolności nawet jeszcze nie zakwitło. Białoruskie pomarańcze są jeszcze niedojrzałe - donoszą Krzysztof Zasada i Piotr Sadziński. Białorusinom jest ciężko pod rządami Łukaszenki. Pojawiają się jednak pierwsze jaskółki buntu: