Wśród wielu ankiet, jakie pojawiają się niemal we wszystkich mediach na przełomie roku, w Austrii była i taka, która przyniosła odpowiedź na pytanie: o co najczęściej kłócą się w tym kraju małżeństwa. Jak się okazało najbardziej zapalnymi tematami są pieniądze i seks. Jednego i drugiego mają Austriacy za mało...

Czym małżeństwo jest starsze, tym małżonkowie bardziej narzekają na brak pieniędzy, a mniej na niedostatek seksu. Na wykresie są to dwie krzywe: jedna się wznosi, druga opada, co jest zrozumiałe.

Ale bardziej szczegółowe analizy przyniosły bardziej zaskakujące wyniki. Od około dziesiątego roku małżeństwa u pań krzywa potrzeb seksualnych zaczyna opadać, a u panów – rośnie. A przecinają się te krzywe, czyli małżonkowie osiągają ten sam poziom potrzeb seksualnych, dopiero po 22-23 latach małżeństwa. A potem to już obydwie krzywe lecą ostro w dół, co także zrozumiałe.

Natomiast krzywa potrzeb finansowych bezustannie się wznosi, tylko raz mniej, a raz więcej. Ostro idzie w górę w pierwszych latach trwania małżeństwa, też mniej-więcej do dziesiątego roku. Potem wznosi się nieco łagodniej, by ponownie iść ostro do góry w wieku emerytalnym. A to jest do pewnego stopnia niespodzianką.

23:35