8 września to Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. W Europie problem analfabetyzmu dotyczy mniej niż pół procenta mieszkańców. Niestety, poważnym zagrożeniem jest wtórny analfabetyzm, czyli niezrozumienie czytanego tekstu.

Postanowiłem zbadać zjawisko wtórnego analfabetyzmu na sobie samym.