Prawie 400 kapsułek amfetaminy trafić miało za mury zakładu karnego

w Potulicach w województwie kujawsko-pomorskim. Dwustu gramową

paczuszkę z narkotykiem wpadła jednak w ręce strażników więziennych.

Niewiadomo, kto był nadawcą przesyłki i do kogo miała ona trafić.

Policja odmawia podania szczegółów tej sprawy.