Władze Poznania ogłosiły abolicję czynszową. Może z niej skorzystać aż 4 tysiące osób. Dłużnicy mogą zmniejszyć swoje zobowiązania wobec miasta nawet o 90 procent, jednak pod pewnymi warunkami. Wprowadzenie abolicji czynszowej ma pomóc odzyskać co najmniej część z 9,5 miliona złotych długu, jaki mają mieszkańcy komunalnych kamienic.

Dłużnicy muszą zobowiązać się do spłacenia jednorazowo połowy zadłużenia, a następnie przez 30 miesięcy regularnie płacić czynsz. Po 30 miesiącach druga połowa długu zostanie umorzona. W przypadku najbiedniejszych lokatorów, u których dochód na jedną osobę nie przekracza 690 złotych jednorazowa wpłata wynosi 10 procent, a po 30 miesiącach umorzeniu ulega 90 procent długów. Szansę dostaną również ci, którzy utracili prawo do lokalu - po przystąpieniu do programu prawo to zostanie im przywrócone.

Obecnie zadłużenie lokatorów wobec miasta wynosi ok. 9,5 milionów złotych. Ze wstępnych szacunków wynika, że miasto może odzyskać w granicach 3-3,8 miliona złotych. Akcja może zatrzymać też wzrost zadłużenia z tytułu niespłaconych czynszów. Wnioski o redukcję zadłużenia można składać do końca lipca.

23:40