Pisemne upomnienie z wpisem do akt oraz pozbawienie premii za październik. To kara dla szefa Departamentu Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych Rządowego Centrum Legislacji Jarosława Demineta w związku z opóźnieniem w publikacji "ustawy o rajach podatkowych. Premii została też pozbawiona druga osoba wskazana w sprawozdaniu z kontroli w RCL-u. Z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF został odwołany.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało o konsekwencjach wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. "Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych (Jarosław Szatański) został odwołany ze stanowiska. Wobec dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych (Ewa Adamiak) zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w trybie przepisów ustawy o służbie cywilnej" - poinformowało biuro prasowe resortu finansów.

Z kolei szef Rządowego Centrum Legislacji Marek Berek poinformował, że pisemne upomnienie z wpisem do akt personalnych oraz pozbawienie premii za październik to kara dla szefa Departamentu Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych RCL Jarosława Demineta w związku z opóźnieniem w publikacji "ustawy o rajach podatkowych". Premii za październik została też pozbawiona druga osoba wskazana jako odpowiedzialna za opóźnienie publikacji ustawy w sprawozdaniu szefa kancelarii premiera Jacka Cichockiego z kontroli w RCL; jest to zastępca Departamentu dzienników Marek Głuch.

Ustawa czekała na publikację

Przypomnijmy, że ustawa, dzięki której rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. - powinna zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją jednak 3 października, w efekcie istniały obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z aż rocznym opóźnieniem.

W związku z opóźnieniem publikacji ustawy premier Ewa Kopacz zleciała szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. Prezes RCL Maciej Berek informował, że chce, by sprawę wyjaśniło Centralne Biuro Antykorupcyjne, które już otrzymało komplet materiałów dotyczących procedury legislacyjnej w tej sprawie. Opóźnienie publikacji ustawy dotyczącej rajów podatkowych zbadać ma też NIK. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura.

(j.)