W ubiegłym roku z rynku skarbowych obligacji zagraniczni inwestorzy wycofali niemal 20 mld zł. To rekordowa kwota, większa niż planowany na ten rok deficyt budżetowy - wylicza "Rzeczpospolita".

Inwestorzy zagraniczni, czyli banki inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, wyprzedawali obligacje skarbowe praktycznie przez cały miniony rok. Tąpnięcie nastąpiło jednak w październiku, w panicznej reakcji na wydarzenia w USA. Z polskiego rynku obligacji skarbowych wyparowało wtedy ponad 7 mld zł zagranicznych kapitałów. Potem nastąpiła stabilizacja, ale i tak na koniec roku odpływ okazał się ogromny - ok. 19,2 mld zł.

Zagranicznym inwestycjom w złotowe obligacje nie sprzyja też gwałtowne osłabianie się naszej waluty.

Z danych resortu finansów wynika, że w styczniu 2009 r. sytuacja trochę się poprawiła. Do Polski napłynęło 2,7 mld zł netto w wyniku oczekiwań spadku stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ale trwało to tylko chwilę.