Zbigniew Ziobro oznajmił, że jego ugrupowanie na najbliższej Radzie Ministrów złoży wniosek o zmianę strategii energetycznej Polski do 2040 roku. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości wytłumaczył, że Solidarnej Polsce zależy na oparciu polskiej energetyki na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej.

Polityk SP wziął udział w konferencji dotyczącej konieczności, jak przekonywał, zmiany polskiej polityki energetycznej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Zwracał uwagę na uzależnienie europejskiej energetyki od rosyjskiego gazu. W tym kontekście wskazywał, że politycy Solidarnej Polski byli przeciwni przyjętemu w lutym 2021 r. dokumentowi "Polityka energetyczna Polski do 2040 r." Jak przypomniał Ziobro, członkowie jego ugrupowania argumentowali wówczas, że ten dokument znacznie zwiększa zapotrzebowanie na gaz i prowadzi do uzależnienia naszej gospodarki od gazu ze wschodu.

Grzech nieodpowiedzialności

Ziobro podkreślił, że aktualne wydarzenia za naszą wschodnią granicą wymuszają konieczność zmiany strategii energetycznej naszego kraju. Solidarna Polska będzie taki wniosek na najbliższej Radzie Ministrów składała. Chcemy, aby ten dotychczasowy dokument został zmieniony, poprzez wypracowanie nowego dokumentu, którego głównym filarem powinno być konserwatywne podejście, czyli oparcie polskiej energetyki na polskich zasobach, na najnowocześniejszych technologiach energetyki węglowej - powiedział.

Ziobro stwierdził, że "Polska jest w tej komfortowej sytuacji, że posiada największe w Europie udokumentowane zasoby węgla kamiennego i wielkie zasoby węgla brunatnego". I byłoby grzechem nieodpowiedzialności w tych warunkach zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, dla rozwoju Polski, dla bezpieczeństwa w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą, gdybyśmy z tych naszych naturalnych bogactw nie skorzystali - mówił Ziobro.

Podkreślił, że należy przy tym sięgać po najnowocześniejsze, również w aspekcie ekologicznym, technologie.

Ziobro zaznaczył przy tym, że nowoczesna energetyka nie może opierać się tylko na jednym źródle. Polska energetyka gazowa też rozwijała się na przestrzeni ostatnich lat, nie chcemy tego gazu natychmiast wyłączać (...). Chcielibyśmy tylko, żeby ten limit wykorzystania gazu wbrew założeniom dokumentu, o którym wspomniałem, nie był podnoszony, tylko żeby był utrzymany na dotychczasowym poziomie, ewentualnie w miarę upływu czasu zmniejszany - mówił Ziobro.

Zastrzegł jednocześnie, że docelowo Polska powinna stawiać, obok nowoczesnych technologii węglowych, na energetykę jądrową, ale - jak mówił - realizacja tych ostatnich inwestycji wymaga 15-20 lat. W tym więc czasie musimy wybrać kierunek konserwatywnego podejścia do energetyki, czyli wykorzystywać nasze polskie zasoby - mówił Ziobro.

Niezależnie od tego jesteśmy też zwolennikami, żeby uzupełnieniem tych głównych źródeł pozyskania energii i gwarancji bezpieczeństwa energetycznego było OZE szeroko rozumiane, w tym fotowoltaika - podkreślił Ziobro.

"Polityka unijna musi być zmieniona"

Minister w KPRM, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik mówił, że zarówna unijny pakiet "Fit for 55" jak i Polityka Energetyczna Polski 2040 oznaczają gigantyczne koszty dla społeczeństwa. Na to nie ma naszej zgody. Polityka unijna musi być zmieniona, a jej założenia są już dziś nieaktualne - powiedział Wójcik.

Według PEP 2040, udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie w 2030 roku co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.

W 2033 r. uruchomiony ma zostać pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Inne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Jak podało MS w komunikacie, przeciwko przyjęciu uchwały ws. PEP2040 było dwóch ministrów z Solidarnej Polski: szef MS Zbigniew Ziobro oraz minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik.