Trasę i Most Siekierkowski otwarto w Warszawie. Towarzyszyła temu wielka feta, ale nic w tym dziwnego, ponieważ jest to bardzo ważna inwestycja w stolicy. Tydzień temu nie było jednak jeszcze wiadomo, czy będzie wielkie otwarcie czy wielka rozbiórka.

Naczelny Sąd Administracyjny cofnął pozwolenie na budowę pewnej części Trasy Siekierkowskiej. NSA wytknął urzędnikom niedbalstwo i nieuchlujstwo. Wprawdzie specjaliści od prawa budowlanego twierdzili, że trasa nie powinna być otwarta, ponieważ inwestor nie może dostać pozwolenia na użytkowanie, ale władze stolicy uspokajały, że trasa i most zostaną otwarte. Na razie wstrzymane zostały jedynie prace na estakadach nad Czerniakowską.

Zgodę na uruchomienie mostu wydał wojewoda mazowiecki. Trudno jednak powiedzieć, jak długo trasa będzie użytkowana. Może się bowiem okazać, iż wojewoda cofnie swoją decyzją, po dokładnym zapoznaniu się z orzeczeniem sądu z połowy września. NSA na przesłanie całości dokumentów ma 30 dni.

Most Siekierkowski ma ponad 800 m długości. W jego sylwetce wyróżniają się dwa pylony w kształcie liter „H” i przyczepione do nich pomarańczowe liny – do każdego z pylonów zaczepionych jest po 28 lin. Łącznie ważą ponad 400 ton.

Foto: Adam Flak RMF Warszawa

06:20