Utrata paszportu szczególnie za granicą to dość kłopotliwa sprawa. Co zrobić, jeśli podczas urlopu za granicą zginą nam wszystkie dokumenty, włącznie z paszportem właśnie? W przypadku zaginięcie lub kradzieży należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w konsulacie naszego kraju.

Takie konsulaty są we wszystkich większych miastach na świecie. Konsul wyda nam dokument, który nazywa się paszportem zastępczym. Traci on swoją ważność w momencie przekroczenia polskiej granicy. Nie można z nim ponownie wjeżdżać na teren innego państwa. Jest on także dowodem i pozwala nam wyrobić nowy dokument już w kraju.

Dobrze jest także o kradzieży bądź zaginięciu naszych wartościowych rzeczy powiadomić policję za granicą. Wielokrotnie zdarzało się, że dokumenty zostały przez policjantów odnalezione.

17:35