W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o pomocy kredytobiorcom. Jej przepisy wejdą w życie po 14 dniach, a więc 28 lipca. To oznacza, że niektórzy kredytobiorcy, którzy w sierpniu chcą skorzystać z wakacji kredytowych będą mieli bardzo mało czasu nas złożenie wniosku. Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Ustawa została przyjęta przez Sejm 7 lipca. Mimo to, dopiero 14 lipca, o godzinie 11:30, prezydent ją podpisze, w uroczystych okolicznościach w Belwederze. Zgodnie z zapisami ustawy jej przepisy wejdą w życie po 14 dniach od momentu złożenia podpisu prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Aby zawiesić spłatę rat, trzeba złożyć wniosek przed terminem płatności. To oznacza, że osobom, którym termin zapadalności kredytu wypada 1 sierpnia, zostaną jedynie dwa dni na złożenie wniosku o wakacje kredytowe - czwartek 28 lipca oraz piątek 29 lipca. Jeśli nie zdążymy tego zrobić przed datą spłaty kredytu, to przepadnie nam jeden miesiąc wakacji kredytowych. To wynika z harmonogramu zawartego w ustawie:

"Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy; 

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale"

A więc o ile w przypadku ostatniego kwartału tego roku oraz w przypadku roku 2023 będzie można wybrać, w których miesiącach chcemy zawiesić spłatę rat, o tyle aktualnie, w bieżącym kwartale - tego wyboru nie mamy. Może to być sierpień i/lub wrzesień. A więc jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku na czas, to sierpniowe odroczenie spłaty raty nam przepadnie.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Mogą z nich skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach, który jest przeznaczony na zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych. I to jest kluczowy zapis - zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe nie przysługują, jeśli kredyt został przeznaczony na zakup mieszkania do celów inwestycyjnych, np. wynajmu. Raty kredytu możemy odroczyć tylko dla jednego zobowiązania.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów "osoba, która ma kilka mieszkań, może skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli kredyt wzięła na mieszkanie, w którym mieszka. Jeśli jednak taka osoba spłaca kredyt na mieszkanie, które wynajmuje, to nie może skorzystać z wakacji kredytowych".

Jest jeszcze jeden warunek - wakacje kredytowe przysługują osobom, które wzięły kredyt przed 1 lipca 2022 roku.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Zawieszenie spłaty rat odbywa się na wniosek kredytobiorcy. Może to być wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, również za pomocą bankowości elektronicznej, i zapewne to rozwiązanie banki będą preferować i dodadzą odpowiednie opcje na naszym koncie bankowym w internecie lub w aplikacji mobilnej. Ale wciąż czekają na podpis prezydenta.

We wniosku trzeba oznaczyć zarówno kredytobiorcę, bank, jak i numer umowy kredytowej.

Co bardzo ważne - trzeba wskazać dokładnie okres lub okresy zawieszenia rat, bo, jak pisaliśmy wyżej - w tym kwartale przysługują one na konkretne miesiące - sierpień i wrzesień. W kolejnym kwartale oraz roku będzie można wybrać miesiące wakacji kredytowych.  

We wniosku musi się także znaleźć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które mówi o tym, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Cytując ustawę Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przypominamy jeszcze raz - wniosek musi zostać złożony przed dniem zapadalności raty kredytu, czyli przed umownym dniem spłaty.

Rata zostaje zawieszona w momencie wpływu wniosku, automatycznie, choć bank będzie miał 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Ostrzeżenie

Rządowe rozwiązanie nazwano wakacjami, co z jednej strony, niesłusznie, powoduje przyjemne konotacje, ale z drugiej strony dobrze oddaje specyfikę tego rozwiązania. Bo przecież lubimy na wakacje wyjeżdżać, ale niekoniecznie z nich wracać. A ustawowe wakacje kredytowe to wyłącznie odroczenie raty kredytu, którą i tak trzeba będzie spłacić. Wydłuży się też okres spłaty kredytu o liczbę miesięcy, o którą zawnioskujemy w ramach wakacji kredytowych.

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto uważać, szczególnie jeśli planujemy lub przynajmniej nie wykluczamy starania się o kolejny kredyt. Banki oceniając naszą zdolność oraz wiarygodność podczas procesu wydawania decyzji kredytowej biorą pod uwagę nasze wszelkie dotychczasowe zachowania finansowe. I wniosek o wakacje kredytowe jest sygnałem, że coś z naszym budżetem domowym jest nie tak, jak powinno. Choć większość banków tego otwarcie nie przyznaje, to wzięcie wakacji kredytowych negatywnie wpłynie na naszą wiarygodność.