W spółce rozpoczęło się referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. Zarząd chce wykupić deputat za 17 tys. zł, by emerytom nie płacić co roku za niego ekwiwalentu. W tej chwili dostają oni z tego tytułu około 1900 zł.

W referendum pracownicy KGHM są pytani, czy zgadzają się na wykup deputatu węglowego przez spółkę za 17 tys. zł i rezygnację z deputatu węglowego emerytom i rencistom. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 50 proc. pracowników spółki. Głosowanie jest dwudniowe.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy spółki, czyli ponad 18,5 tys. osób. Wyniki głosowania powinny być znane w czwartek. Wypłaty ekwiwalentu za emerycki deputat mogłyby rozpocząć się jeszcze w tym roku. Pierwszą grupą osób, która otrzyma wypłatę będą obecni emeryci i renciści. Pracownicy KGHM otrzymają taką wypłatę w czterech terminach uzależnionych od stażu pracy. Prawo do wykupu deputatu węglowego mają także wdowy, wdowcy i sieroty, pobierające z tego tytułu ekwiwalent.

Obecnie emeryci otrzymują co roku około 1900 zł za deputat węglowy, który wynosi 2,5 tony. Z tego przywileju korzysta w KGHM ponad 19 tys. emerytów i rencistów. Deputat węglowy otrzymują również pracownicy spółki, czyli ponad 18 tys. osób. Największy przypada pracującym górnikom dołowym, to ekwiwalent 8 ton węgla.

Zarząd KGHM chce, aby przyszli i obecni emeryci i renciści otrzymali jednorazowy ekwiwalent za deputat węglowy, proponuje 17 tys. zł. Obecni pracownicy po otrzymani jednorazowego ekwiwalentu nadal pobieraliby deputat węglowy, aż do momentu przejścia na emeryturę. Z kolei aktualni emeryci po otrzymaniu jednorazowego ekwiwalentu, nie otrzymywaliby już deputatu.