Niektóre firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami działają nielegalnie -ujawniła kujawsko-pomorska inspekcja handlowa podczas ostatniej kontroli. Przeprowadzono ją po doniesieniach, jakie złożyła Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaniepokojona pojawieniem się nieuczciwych pośredników.

Kontrolerzy PIH ujawnili dwie firmy z Włocławka i z Bydgoszczy, które nie posiadały wymaganej licencji, a osoby w nich zatrudnione - wymaganych uprawnień.

Jedna z firm nie była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w przypadku nieprawidłowości w zawarciu umowy. Narażało to klientów tego pośrednika na kolosalne straty. Druga firma z kolei, w ogóle nie zawierała żadnych pisemnych umów.

Inspektorzy przestrzegają przede wszystkim przed firmami, które prowadzą działalność jedynie na telefon. Do takich nie powinniśmy mieć w ogóle zaufania. Poza tym warto sprawdzić, czy pośrednik ma wymaganą licencję. Jeśli już podpisujemy umowę, zawsze dokładnie przeczytajmy ją.

Foto: Archiwum RMF

12:50