Opłaty za monity bankowe wysyłane przez BZ WBK do konsumentów były niezgodne z prawem i narażały ich na nieuzasadnione koszty - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK, bank zobowiązał się do zaniechania tych praktyk do 30 października.

Sieć Play ostrzega przed kolejną falą fałszywych e-maili, w których cyberprzestępcy podszywają się pod operatora. Zachowajmy czujność. Na co trzeba uważać? czytaj więcej

Urząd prowadził postępowanie przeciwko bankowi BZ WBK od kwietnia. Zastrzeżenia UOKiK dotyczyły sposobu naliczania przez bank opłat m.in. za listowne i telefoniczne monity kierowane do konsumentów.

Zgodnie z postanowieniami taryfy opłat i prowizji konsumenci mogli być obciążani kosztami: 25 zł za wysłanie monitu pocztą, 9 zł za monit telefoniczny, 25 zł za wezwanie do zapłaty, 50 zł za przekazanie sprawy do zewnętrznej agencji windykacyjnej oraz 50 zł za windykację terenową - podał UOKiK.

Urząd uznał, że sposób naliczania opłat przez BZ WBK był niezgodny z prawem, bo narażał konsumentów na nieuzasadnione koszty. Jak podkreślono, wysokość opłat powinna wynikać z kalkulacji rzeczywistych wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę.

Ponadto - w ocenie UOKiK - bank postępował bezprawnie, bo zastrzegał sobie możliwość prowadzenia korespondencji i rozmów telefonicznych na koszt konsumentów, nie przyznając takiego samego prawa drugiej stronie umowy.

Urząd przypomniał, że postanowienia o podobnej treści dotyczące pobierania opłat są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

UOKiK poinformował również, że BZ WBK zobowiązał się do zaniechania wszystkich zakwestionowanych praktyk do 30 października. Bank wprowadzi zmiany w cenniku i regulaminie, aby opłaty były naliczane według rzeczywiście poniesionych kosztów (nie więcej niż 1,75 zł za list zwykły, 4,20 zł za przesyłkę rejestrowaną i 6,30 zł za przesyłkę wysyłaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - podkreślono.

Przedsiębiorca - jak zaznaczył Urząd - ma poinformować konsumentów, że nie tylko bank może obciążać drugą stronę umowy kosztami wezwań - również konsument, gdy kieruje do banku monity związane z niewłaściwym wykonywaniem przez przedsiębiorcę umowy, ma prawo do zwrotu kosztów bezpośrednio z tym związanych.

UOKiK przypomina:

Klienci banków uzyskają bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Konsumenci mogą również skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów. Ponadto spory między konsumentami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych do wysokości 8 tysięcy złotych rozstrzyga Arbiter Bankowy.


(edbie)