Europejski Bank Centralny zaostrza ton. Oczekujemy radykalnych przedsięwzięć rządów na rzecz trwałego i wiarygodnego uzdrowienia finansów państwowych - oświadczył w Lizbonie szef Banku Jean-Claude Trichet. Niepokój wzbudza głęboki kryzys w Grecji.

Trichet jest przekonany, że grecki kryzys nie będzie się rozszerzał na inne państwa, ale oszczędności są konieczne. Kraje strefy euro muszą teraz odzyskać zaufanie rynków. Im bardziej odsuwać się będzie w czasie korektury, tym większe będą musiały one być i tym większa będzie utrata zaufania - podkreślił szef EBC.

Bronił też wyjątkowego traktowania Grecji przez swój bank. Znamy bardzo dobrze grecki pakiet oszczędnościowy i uważamy go za właściwy. Nasza decyzja pozostaje wierna tej ocenie - zaznaczył.