Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe trafią pod kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego - zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie wprawdzie zakwestionowali dwa artykuły ustawy nakładającej na SKOK-i nowe obowiązki, ale uznali, że i bez nich ustawa może wejść w życie.

Orzeczenie TK sprawi, że pieniądze klientów SKOK-ów będą bezpieczniejsze. Po wejściu w życie nowego prawa finanse Spółdzielczych Kas po pierwsze będą kontrolowane przez Komisją Nadzoru Finansowego, a po drugie Kasy będą musiały przeprowadzić dokładny i publiczny audyt. Do tej pory nikt poza władzami SKOK-ów nie wiedział, jaka jest ich rzeczywista kondycja.

Sprawa jest poważna, bo dotyczy ponad 2 milionów klientów, którzy trzymają w SKOK-ach ponad 14 miliardów złotych oszczędności.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia.

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją dwóch przepisów ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński jej nie podpisał, tylko w całości zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów. Ostatecznie Trybunał zajął się zbadaniem, czy zgodne z konstytucją są: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy.