Średni dochód w Polsce to 15 371 dol. w ciągu roku. Rocznie przepracowujemy 1937 godzin. 60 proc. Polaków w wieku od 15 do 64 lat ma płatną pracę. Taki obraz statystycznego rodaka wyłania się z raportu przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

OECD sprawdziła 34 kraje i w ten sposób powstał  "Better Life Index". W badaniu wzięto pod uwagę takie kryteria jak  zatrudnienie, dochody, stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, służbę zdrowia i generalnie... zadowolenie z życia. Statystycznie najlepiej żyje się w Australii, Szwecji i Kanadzie. Indeks OECD nie jest rankingiem i organizacja nie wskazuje absolutnego zwycięzcy - podkreślają autorzy badań.

Jedną z miar "dobrego życia", na które OECD zwraca uwagę są dochody gospodarstw domowych. Średni dochód w Polsce to rocznie ponad 15 tysięcy dolarów. Średnia dla krajów badanych przez OECD wynosi ponad 23 tysiące dolarów rocznie. W Polsce mamy do czynienia ze sporą różnicą między zarobkami najbogatszych i najbiedniejszych. 20 proc. najzamożniejszych Polaków zarabia pięć razy więcej niż 20 proc. osób najuboższych. Również poniżej średniej OECD plasujemy się w statystykach zatrudnienia: około 60 proc. Polaków w wieku od 15 do 64 lat ma płatną pracę. Średnia dla pozostałych krajów wynosi 66 proc.

Lubimy zdobywać wykształcenie

Dobrze wypadamy w statystykach dotyczących wykształcenia. W Polsce 89 proc. osób w wieku 25 - 64 ma ukończoną szkołę średnią. Przeciętny polski uczeń zyskuje 501 punktów za umiejętność czytania, wiedzę matematyczną i o innych naukach ścisłych w międzynarodowym programie ocen uczniów (OECD's Programme for International Student Assessment - PISA). Średnia krajów OECD wynosi 497 punktów.

Co nas nudzi? Polityka

Frekwencja wyborcza, traktowana przez OECD jako miara społecznego zaufania do rządu, wyniosła w Polsce podczas ostatnich wyborów 55 proc. To jeden z najniższych wyników w krajach OECD. W tym przypadku średnia wynosi wynosi 72 proc.

Pieniądze szczęścia nie dają

Z badania wynika również, że jesteśmy bardziej zadowoleni z życia niż wynosi średnia dla krajów OECD. 83 proc. pytanych Polaków zadeklarowała, że w ciągu dnia przeżywa więcej doświadczeń pozytywnych (satysfakcja z dokonań, wypoczynek, radość etc.) niż negatywnych (ból, zmartwienia, smutek, nuda etc.) Średnia OECD wynosi 80 proc.