Struktura NASA i czynniki techniczne - obie te rzeczy doprowadziły do katastrofy promu Columbia. Opublikowano właśnie raport specjalnej komisji, badającej przyczyny tragedii z 1 lutego, w której zginęło siedmioro astronautów.

Kultura organizacyjna i struktura NASA miały dla tego wypadku takie samo znaczenie jak uszkodzenie zewnętrznej izolacji piankowej - głosi raport.

Przedstawiamy definicję owej kultury: to zasady, normy i działania, charakterystyczne dla funkcjonowania danej instytucji. W raporcie są szczegóły dotyczące kultury załogowych lotów kosmicznych w NASA. Wniosek jest taki, że trzeba ją zmodyfikować, jeśli w przyszłości chcemy odnieść sukces - mówił John Lockston z komisji.

Zdaniem ekspertów, NASA zlekceważyła aż osiem okazji zajęcia się problemem pianki izolacyjnej, której uszkodzenie przyczyniło się do katastrofy. Komisja pracowała nad raportem przez 7 miesięcy, jego przygotowanie kosztowało 20 milionów dolarów.

21:40