W Polsce w lipcu tego roku upadło 98 firm. To o 23 zakłady pracy więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej - wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego. Pierwsze półrocze 2013 jest gorsze od roku poprzedniego. Od stycznia upadło już 581 przedsiębiorstw wobec 547 w tym samym okresie 2012 roku - podsumowuje money.pl.

Upadłe w lipcu firmy zatrudniały  około 3,5 tysiąca osób; ich ostatni znany obrót wyniósł około 2 miliardów złotych - podała spółka Euler Hermes Collections powołując się na dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Autorzy raportu podkreślają, że największe problemy ma budownictwo; to w tym sektorze było w lipcu najwięcej upadłości (aż 1/3 - bo 33 takie przypadki). Najwięcej od października ubiegłego roku, czyli od zakończenia sezonu budowlanego.

Największą liczbę upadłości odnotowano na Dolnym Śląsku (15), na Mazowszu (15), w Małopolsce (14) i na Śląsku (11).