Ustawowe odsetki karne mogą być wkrótce niższe. To efekt środowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ministerstwo Sprawiedliwości rozesłało do pozostałych resortów pismo, w którym pyta, o ile te odsetki należy obniżyć.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda, zmniejszenie odsetek to kwestia co najwyżej dwóch miesięcy.

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wysłał już do pozostałych resortów pismo w tej sprawie. Gdy tylko odpowiedzą i napiszą, o ile ich zdaniem trzeba obniżyć obecne 13-procentowe ustawowe odsetki, szef resortu sprawiedliwości przygotuje projekt odpowiedniego rozporządzenia. Potem będzie je musiał zatwierdzić rząd i odsetki spadną.

Ta obniżka stała się konieczna po tym, jak w środę Rada Polityki Pieniężnej obniżyła maksymalne oprocentowanie pożyczek z 16 do 12 procent. Chodzi o to, że RPP obniżyła stopę lombardową Narodowego Banku Polskiego z 4 do 3 procent. Maksymalny limit oprocentowania ustala się mnożąc tę stopę przez cztery. Stąd ten nagły spadek pułapu.

Nagle więc mamy przedziwną sytuację - ustawowe odsetki, płacone chociażby za długi wobec administracji, stały się zbyt wysokie. Wręcz lichwiarskie. Stąd konieczność obniżki.

(pj)