Od przyszłego roku Słowenia znajdzie się w strefie euro – potwierdzili to dziś przywódcy Unii Europejskiej, którzy zebrali się na szczycie w Brukseli. Prawa do wprowadzenia euro odmówiono natomiast Litwie.

Decyzję w sprawie Słowenii ministrowie finansów UE przyjęli już wcześniej – po wydaniu przez Komisję Europejską specjalnego raportu na ten temat. Będzie to pierwszy kraj spośród nowych członków Wspólnoty, w którym obowiązującą walutą będzie euro.

Pięć kryteriów z Maastricht spełnionych – ten zdany egzamin sprawił, że Komisja Europejska pozwoliła Słowenii dołączyć do grona 12 krajów strefy euro. Nowa waluta ma zacząć tam obowiązywać w przyszłym roku. Na euro poczekają jeszcze natomiast Litwini. czytaj więcej

Z odmową nie może się pogodzić Litwa, której KE wytknęła zbyt wysoką inflację. W przypadku Wilna najszybszym możliwym terminem przystąpienia do strefy euro jest 1 stycznia 2008 roku.