Senat odrzucił ustawę wprowadzającą opłaty cukrową i od "małpek”. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyła Beata Małecka Libera (KO). PiS złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Za odrzuceniem ustawy głosowało 45 senatorów, przeciw było 38, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa

została odrzucona głosami KO, Koalicji Polskiej i senatorów niezależnych i

niezrzeszonych. Przeciw odrzuceniu głosowało 37 senatorów PiS i jeden Lewicy.

Dzień wcześniej podczas dyskusji w Senacie senatorowie KO podnosili kwestie

konsultacji ustawy z przedsiębiorcami. Zwracali

też uwagę na potrzebę przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy, żeby wobec

pandemii koronawirusa nie obciążać przedsiębiorców dodatkowymi kosztami.


Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśniał, że odbyło się kilka spotkań

resortu z przedstawicielami przedsiębiorców, producentów soków i żywności.

Dotyczyły one trzech obszarów - wysokości opłat za napoje słodzone, opóźnienia

ich poboru, a także przeniesienia poboru opłaty na producenta. Poinformował, że

obu stronom nie udało się w tych sprawach wypracować konsensusu.


Cieszyński mówił też, że jeśli pojawiłaby się propozycja przełożenia terminu

wejścia w życie ustawy, rząd byłby skłonny ją poprzeć zarówno na etapie prac w

Senacie, jak i podczas prac nad poprawkami Senatu w Sejmie.

Ustawa o podatku cukrowym i od "małpek"

Zgodnie z ustawą o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml "małpki" wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-proc.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2020 roku.

Po odrzuceniu ustawa wraca do Sejmu.