Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos oraz PGNiG - poinformował zarząd PGNiG. Transakcja przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG będzie bezgotówkowa, akcjonariusze przejmowanych spółek dostaną nowe akcje Orlenu, a docelowo Skarb Państwa będzie miał w tym podmiocie 50 proc. akcji - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze spółek Grupy LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed wrogim przejęciem - oświadczył wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin.

Jak podkreślił, transakcje przejęcia przez Orlen będą miały charakter bezgotówkowy, a udziały Skarbu Państwa w PKN Orlen, wynoszące dziś ok. 27 proc. - zostaną podniesione.

Skarb Państwa będzie kształtował politykę nowego koncernu i miał decydujący wpływ na ład korporacyjny - zaznaczył.

Jak tłumaczył, zmieniające się otoczenie wymaga, aby Polska dysponowała silnym podmiotem gospodarczym. Borykamy się ogromnymi wyzwaniami i ogromną konkurencją na rynku polskim i europejskim. Musimy szybko budować duży polski podmiot - mówił Sasin.

Minister poinformował też, że we wtorek rząd podjął uchwałę, wskazującą kierunek konsolidacji - połączenie poprzez przejęcie. Umowę ze spółkami określił jako "bardzo poważny" krok na drodze dokończenia procesu.

W ocenie Sasina, nowy podmiot będzie dysponował wielkimi możliwościami inwestycyjnymi i w krótkim czasie zacznie zarabiać duże pieniądze dla udziałowców, w tym i dla budżetu państwa.

Obajtek: Nie będzie zwolnień grupowych w przejmowanych spółkach

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że podmiot, powstały po przejęciu Lotosu i PGNiG będzie na tyle silny, że będzie się liczył gospodarczo ale i geopolitycznie w regionie.

Jak zwrócił uwagę na konferencji prasowej, bardzo ważną decyzją rządu jest bezgotówkowy charakter tych przejęć. Gotówkowy charakter powodowałby zmniejszenie siły inwestycyjnej - stwierdził.

Jak dodał, decyzja o tym, że Skarb Państwa będzie miał do 50 proc. udziałów w nowym podmiocie likwiduje potencjalne niebezpieczeństwa związane z tym, że państwo jest mniejszościowym udziałowcem Orlenu.

Model połączenia ma być opracowany do września, a jeżeli chodzi o kwestię walnego, liczymy, że będzie to na przełomie października i listopada. (...) Chcielibyśmy ten proces tak naprawdę zamknąć w tym roku - powiedział Obajtek.

Jak dodał, "będzie tam podział centrów kompetencyjnych". Ta spółka musi być zdecydowanie bardziej jeszcze mobilna, ta spółka musi mieć odpowiednią siłę inwestycyjną, prędkość inwestycyjną i ta spółka musi również ulec pewnym zmianom, ale również sam Orlen musi ulec pewnym zamianom organizacyjnym - powiedział Obajtek. 

Obajtek zapewnił, że nie ma żadnych planów zwolnień grupowych w przejmowanych spółkach.

Szacunki resortu i Orlenu: 200 mld zł łącznych rocznych przychodów

W ocenie ministerstwa i Orlenu, w wyniku połączenia, powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA na poziomie ok. 20 mld zł.

Jak zaznaczono w komunikacie PKN Orlen, połączony koncern wzmocni pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji w zakresie dostaw surowców. Z kolei wymiana doświadczeń w handlu ropą naftową, gazem ziemnym i energią elektryczną, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, umożliwi wypracowanie najlepszych praktyk i wzrost zysków w perspektywie długoterminowej - napisano w komunikacie.

Według Orlenu, nowy koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego, a także będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną.

Połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych w treści decyzji Komisji Europejskiej środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach.