Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił skargę chińskiej firmy Shanghai Electric na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej przetargu ogłoszonego przez PGE na budowę bloku energetycznego w Turowie o mocy 450 MW. Przetarg wygrało japońskie Hitachi, ale Shanghai Electric uważa, że jego oferta była lepsza.

W październiku 2010 roku PGE ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku w Turowie o mocy 450 MW. Oferta Shanghai Electric (SE) została odrzucona z powodów formalnych jeszcze w podczas wstępnych kwalifikacji. W rezultacie Chińczycy nie mogli wziąć udział w przetargu. Ostatecznie, w styczniu 2013 r., oferty złożyły Alstom oraz Hitachi, jednak PGE unieważniło przetarg, bo oferenci przekroczyli budżet zamawiającego.

Po kilku miesiącach PGE ponownie ogłosiło przetarg, który wygrało Hitachi. Oferta Shanghai Electric w tym przetargu opiewała na ponad 3 mld zł, japońskiego Hitachi na prawie 4 mld zł, a koreańskiego Doosan na ponad 4 mld zł. I tym razem oferta SE została wykluczona, bo zamawiający, czyli PGE zarzuciło Shanghai Electric błędy formalne. Przetarg wygrało konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimeksu oraz Tecnicas Reunidas.

W marcu 2014 r. Chińczycy złożyli odwołanie od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), jednak ta w maju je oddaliła. Shanghai Electric odwołał się do sądu. W piątek łódzki sąd okręgowy oddalił ich skargę i uznał decyzję KIO.

(j.)