Przegoniliśmy w poziomie życia pierwszy kraj zachodniej Europy - Grecję. Za dwa lata pokonamy kolejny - donosi "Rzeczpospolita".

Z najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wynika, że przy uwzględnieniu realnej mocy nabywczej walut narodowych w 2015 roku dochód na mieszkańca wynosił w Grecji 26 449 dolarów, a w Polsce był o 6 dolarów wyższy. Według prognoz MFW, w przyszłym roku różnica ta ma wynosić już półtora tysiąca dolarów.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", 12 lat temu, gdy nasz kraj przystępował do Unii Europejskiej, od Greków dzieliła nas przepaść. Wówczas ich dochód narodowy na mieszkańca wynosił 96 procent średniej Wspólnoty, polski był niemal dwukrotnie niższy (49 procent).

Według prognoz MFW, już w 2018 roku pokonamy pod względem poziomu życia inne państwo zachodniej Europy - Portugalię. Wówczas dochód na mieszkańca wyniesie tam 30 134 dolary, podczas gdy u nas 30 692 dolary.

(edbie)