Rząd chce zbudować sieć funduszy poręczeniowo-kredytowych dla wsparcia małych i średnich firm. Program "Kapitał dla przedsiębiorczych" finansowany będzie między innymi z funduszy Unii Europejskiej i sprzedaży tzw. resztówek, czyli mniejszościowych pakietów akcji Skarbu Państwa.

Adresaci oferty - małe i średnie firmy - zatrudniają 70 proc. wszystkich pracujących Polaków. Dlatego rząd zdecydował się na wsparcie takich właśnie przedsiębiorstw. W ramach programu rząd obiecuje udzielić pożyczek 40 tys. firm. Udzieli także 50 tys. poręczeń kredytowych.

Minister gospodarki Jacek Piechota podkreśla jednak, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z programu: To jest wspieranie, nagradzanie i motywowanie tych, którzy są aktywni, aby dobrym przykładem mogli oddziaływać na pozostałych.

Na cały system ma się składać kilkaset funduszy na stopniu lokalnym i regionalnym. Uczestnikami przedsięwzięcia będą: Bank Gospodarstwa Krajowego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Budowa systemu funduszy poręczeniowo-kredytowych ma trwać 4 lata, a dzięki niemu ma powstać 100 tys. miejsc pracy.

Foto: Archiwum RMF

oi:40