Rosyjskie giganty przemysłowo-finansowe coraz częściej i chętniej inwestują za granicą. Wkraczają na rynki Europy i Stanów Zjednoczonych. Rosjanie najczęściej inwestują w przemysł naftowy.

Rosyjski kapitał ruszył na podbój Zachodu. Świadczyć o tym może chociażby niedawna próba zakupu dużego pakietu akcji Rafinerii Gdańskiej przez giganta rosyjskiego „Łukoil”. Niepowodzenie jednak nie zraziło wschodnich nafciarzy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat kupili rafinerie w Grecji, Bułgarii i Rumunii. A także sieć 1,3 tys. stacji benzynowych w USA.

Niedawno gigant metalurgiczny „Nikiel” zapowiedział przejęcie amerykańskiej firmy górniczo-hutniczej „Steel-Water”, który jest jedynym producentem platyny i palladu w Stanach Zjednoczonych.

Amerykański rynek tak bardzo interesuje Rosjan, że ich inwestycje w USA są wielokrotnie wyższe niż amerykańskie w Rosji. Najbardziej ekspansywni są jednak Rosjanie w krajach poradzieckich.

Foto: Archiwum RMF

21:35