​Agencja Moody’s nie dokonała w piątek aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody’s długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie “A2", a jego perspektywa jest stabilna.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

A2 to szósty najwyższy wynik w 20-stopniowej skali. Poziom taki jak Polska ma też m.in. Malta i Słowacja. 

3 września główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę Heiko Peters powiedział PAP Biznes , że perspektywy powrotu na ścieżkę solidnego wzrostu gospodarczego ograniczają wpływ skutków pandemii na rating Polski. Dodał wówczas, że agencja oczekuje od Polski ponownego stosowania się do krajowych i unijnych reguł fiskalnych od 2022 roku.

W ramach jesiennej rundy przeglądów ratingu Polski przez główne agencje ocenie kredytowej Polski przyjrzy się 25 września Fitch, a 2 października S&P.