Rosnące ceny są głównym powodem oszczędnościowych ambicji Polaków. Według raportu „Nastroje konsumentów w I kw. 2021 roku” dla UCE Research prawie połowa z nas zamierza w tym roku mniej wydawać. Przede wszystkim chcemy oszczędzać na słodyczach, przekąskach, ubraniach i alkoholu.

Wzrost cen jako główny powód decyzji o ograniczaniu wydatków wskazuje prawie czterech na dziesięciu planujących oszczędności. Jedna czwarta deklaruje, że obawia się utraty pracy lub ogólnych kłopotów w gospodarce. Jedna piąta oszczędnych wskazuje, że brakuje mu oszczędności.

Duża część oszczędnych ma stawia sobie ambitne cele. Prawie jedna trzecia chce obciąć wydatki o 10 proc. do 15 proc., drugie tyle o 15 proc. do 30 proc.  Co trzydziesty zamierza ograniczyć wydatki o 40 proc. lub więcej.

Na czele listy planowanych oszczędności są słodycze. Raport przygotowany dla UCE Research wskazuje, że 43 proc. badanych zamierza mniej wydawać właśnie na słodkości i przekąski. Na drugim miejscu są ubrania, z 39 proc. wskazać, a na trzecim alkohol - 37 proc..  Dalej są: sprzęt AGD i RTV, kosmetyki i papierosy.

Dla niektórych branż te plany mogą oznaczać kłopoty ze sprzedażą. Jednak warto zaznaczyć, że niemal identyczna część Polaków deklaruje w tym badaniu, że nie ma zamiaru na niczym oszczędzać. Część z tej grupy zapewne będzie wydawać więcej, co w dużej mierze powetuje handlowi straty związane z zaciskaniem pasa przez oszczędnych.


Opracowanie: