Sześciu z ośmiu członków Rady Nadzorczej państwowego banku PKO BP wymienionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W nowej radzie znajdzie się między innymi Wojciech Jasiński, od niedawna prezes Orlenu, a wcześniej minister skarbu w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dawniej członek PZPR.

Resort Skarbu Państwa zmiany tłumaczy niedawnymi podwyżkami opłat w PKO BP. Jak twierdził minister Dawid Jackiewicz, bank źle zakomunikował zmiany opłat. Dlatego Rada Nadzorcza została wymieniona. Oficjalnie, na razie nic nie słychać o zmianie prezesa banku Zbigniewa Jagiełły. Nieoficjalnie, mówi się o tym coraz głośniej.

Komunikat walnego zgromadzenia:

Czwartkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP wybrało siedmiu członków rady nadzorczej banku. Wśród nich jest m.in. prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński. Do rady weszło pięcioro kandydatów zgłoszonych przez Skarb Państwa: Piotr Sadownik, Agnieszka Winnik-Kalemba, Janusz Ostaszewski, Adam Budnikowski i Wojciech Jasiński. Pozostali członkowie zostali zgłoszeni przez fundusze emerytalne, czyli mniejszościowych akcjonariuszy banku: Mirosław Barszcz (w imieniu funduszu Aviva OFE) i Andrzej Kisielewicz (kandydat MetLife). Wcześniej w czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP odwołało z składu rady nadzorczej banku sześciu członków: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik. Teraz rada nadzorcza PKO BP liczy dziewięciu członków.

Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, przyjmuję z zadowoleniem - to już komentarz ministra skarbu.

Zmiany w statucie PKO BP mają na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którą rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarządu. Dotychczas statut PKO BP był wyjątkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Poprawiony statut spółki zapewnia stabilność i ciągłość działania organów korporacyjnych w długim okresie. Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarządu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnątrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza - w oparciu o doświadczenia z ubiegłych tygodni - będzie wykazywać się ponadstandardową wrażliwością na kwestie związane z komunikacją z rynkiem i klientami. Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraźnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właścicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właścicieli - twierdzi minister Dawid Jackiewicz.

(ug)