​Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu 2021 roku wyniosło 5841,16 zł brutto i było wyższe niż rok temu o 8,7 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw z kolei spadło względem sierpnia.

Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 5841,16 zł. To poziom zbliżony do sierpniowego poziomu. Średnia płaca jest jednak wyższa o 8,7 proc. niż we wrześniu 2020 roku. Nominalnie wynagrodzenie było wyższe o 469,60 zł niż przed rokiem.

Zarabiający płacę średnią "na rękę" dostają około 4,2 tys. zł.

Urząd zauważa, że w zeszłym roku we wrześniu pensje jednak wzrosły od sierpnia o 0,6 proc. Dynamika jest więc dziś zupełnie inna. 

Pod uwagę trzeba wziąć także inflację, która rośnie i we wrześniu wyniosła 5,9 proc. rok do roku.

Należy także podkreślić, że wyliczenia GUS dotyczą tylko pracowników sektora przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. To ok. 40 proc. wszystkich pracowników w Polsce. W mniejszych firmach te wynagrodzenia są mniejsze. Szacuje się, że nawet 80 proc. pracujących zarabia mniej niż płacę średnią.

Oprócz tego GUS przedstawił dane o przeciętnym zatrudnieniu. To było wyższe we wrześniu o 0,6 proc. w porównaniu z wrześniem zeszłego roku i wyniosło 6.347,2 tys. W stosunku do sierpnia jednak spadło ono o 0,1 proc. (ok. 4,8 tys.).

GUS przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu. Spadki w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wynikają według urzędu m.in. z zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę (niekiedy z powodu Covid-19), sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych.