Polsko-Chińska Izba Gospodarcza protestuje przeciw nakazowi usunięcia aplikacji TikTok z telefonów urzędników administracji publicznej. Rekomendację w tej sprawie przygotowuje rządowa Rada ds. Cyfryzacji.

Członkowie Rady otrzymali dziś pismo z apelem o wstrzymanie prac nad wprowadzeniem zakazu. 

Chińscy przedsiębiorcy twierdzą, że informacje i oceny zawarte w projekcie stanowiska Rady są nieprawdziwe i godzą w dobre imię i renomę członków Izby, co naraża ich na utratę zaufania, potrzebnego do prowadzenia działalności w Polsce. 

To niepojęte tym bardziej, że jak dotąd żadne analizy lub wyniki kontroli polskich organów administracji publicznej nie wykazały, by chińskie firmy w jakikolwiek sposób uchybiały polskim przepisom - pisze do członków Rady ds. Cyfryzacji Polsko-Chińska Izba Gospodarcza.

Izba wzywa do, jak pisze, "niezwłocznego wstrzymania dalszych prac nad nieprawdziwymi i zmanipulowanymi treściami".

Chińskie firmy grożą też członkom Rady roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z naruszeniem dóbr osobistych chińskich przedsiębiorców.

Co ciekawe, ich pismo do Rady dotyczy zaledwie projektu rekomendacji ws. aplikacji Tik-Tok, która nie została jeszcze ostatecznie przyjęta.