Komisja Europejska żąda zwrotu do budżetu Unii 39,2 miliona euro przekazanych Polsce z funduszy polityki rolnej. To efekt nieprawidłowości w polskim systemie kontroli wydawania pieniędzy z Unii.

Nałożona na Polskę kara dotyczy ma lat 2007-2008. Ministrem rolnictwa był wtedy Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ponieważ część nienależnie wypłaconych środków została już odzyskana, dlatego do zwrotu pozostanie Polsce jeszcze 30,4 milionów euro.

W ramach procedury rozliczania wydatków Komisja Europejska zażąda w środę zwrotu środków z funduszy na wspólną politykę rolną od 15 państw na łączną kwotę 180 milionów euro.

Ministerstwo Rolnictwa na razie nie komentuje informacji z Brukseli.