Kredytobiorcy skarżą się na banki. Blisko 900 skarg związanych z nadużyciami dotyczącymi wakacji kredytowych wpłynęło w niespełna miesiąc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dowiedział się reporter RMF FM. Z możliwości zawieszenia spłaty w sumie 8 rat mogą skorzystać wszyscy, którzy zaciągnęli kredyt w złotych na cele mieszkaniowe.

Najwięcej spraw dotyczy tego, ile rat można odroczyć za pomocą jednego wniosku. Niektóre banki twierdzą, że dla każdej zawieszonej raty potrzebny jest wniosek o wakacje kredytowe, co jest nieprawdą - podkreśla UOKiK.

Druga kwestia to komunikacja niektórych banków nastawiona na zniechęcanie klientów do wakacji kredytowych lub groźby obniżenia zdolności kredytowej.

Są też inne nieprawidłowości, które zgłaszają ci, którzy już skorzystali z możliwości zawieszenia rat kredytów złotówkowych. Jednym nie zgadza się nowy harmonogram spłat rat, bo nadal, pomimo ich zawieszenia, bank nalicza odsetki. Innym w przypadku nadpłaty bank źle policzył dalsze koszty kredytu.

Wiele banków dobrowolnie lub też po uwagach UOKiK-u wprowadza zmiany w swoich procedurach. Są też i takie banki, które mogą spodziewać się kar. Dziś w UOKiK-u zapadną decyzje w tej sprawie.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. Wnioski można składać od 29 lipca.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;
 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;
 • maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.
 • Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

 • Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.
 • Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 • Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 • Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

 • Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

 • Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego - w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.
 • Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.
 • Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.
 • Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty.
 • Kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo - za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.
 • Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.
 • Środki "zaoszczędzone" w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

Zobacz również:

Opracowanie: