Niemal 350 tysięcy osób z Europy Wschodniej przyjechało pracować do Wielkiej Brytanii od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Według danych brytyjskiego MSW, aż 59 procent z nich to Polacy.

Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia to trzy państwa tzw. starej Unii, które otwarły swe rynki pracy dla przybyszów ze Wschodu.

Według danych brytyjskiego resortu, napływ wschodnioeuropejskich pracowników zaczął jednak maleć. W ostatnim kwartale roku 2005 przybyło 50 tysięcy pracowników, natomiast w przedostatnim - było ich aż 61 tysięcy.

Komisja Europejska apeluje, by kolejne kraje Zachodnie Europy otwarły swe rynki pracy dla pracowników z ośmiu nowych państw członkowskich Unii, w tym także Polski. Wiadomo jednak, że na razie na pracę w Niemczech czy w Austrii Polacy nie mają co liczyć. czytaj więcej

Komisja Europejska w swym lutowym raporcie wskazała na korzyści płynące z przepływu pracowników ze wschodniej części Unii do starych państw członkowskich. Podkreśla, że kraje, które nie wprowadziły ograniczeń w dostępie do swoich rynków pracy, odnotowały wzrost gospodarczy, utrzymanie bezrobocia na dotychczasowym poziomie czy nawet jego spadek oraz wzrost zatrudnienia.