To już ostatni weekend na wypełnienie PIT-ów. Do końca miesiąca mamy czas na rozliczenie się z fiskusem. Urzędnicy wychodzą nam naprzeciw: dzisiaj urzędy skarbowe będą otwarte od 9 do 13, a od poniedziałku do końca tygodnia będą pracować dłużej niż zwykle. W wypełnieniu deklaracji podatkowej Słuchaczom RMF FM pomagali w tym tygodniu eksperci. Oto najczęstsze pytania i odpowiedzi specjalistów.

Czy mogę dokonać korekty deklaracji podatkowej, jeśli złożyłem już PIT?

Tak. Korekty dokonuje się poprzez ponowne złożenie deklaracji, pamiętając o poprawieniu zaistniałych błędów i zaznaczeniu w punkcie 10 deklaracji "korekta zeznania".

Jeśli opłaciłem Internet w styczniu za cały rok z góry, mogę go odliczyć od dochodu?

Usługi internetowe można odliczyć od dochodu w wysokości do 760 zł poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet podczas roku podatkowego. Nie ma tu znaczenia czy podatnik zapłaci z góry czy będzie dokonywać płatności za Internet co miesiąc.

Czy faktury na Internet powinny być wystawione na adres zameldowania czy zamieszkania?

Aby móc skorzystać z ulgi na Internet powinniśmy dysponować fakturami wystawionymi na adres zamieszkania.

Posiadam Internet w pakiecie z telewizją, czy nadal mogę go odliczyć od podatku?

Podatnik ma prawo rozliczać ulgę na Internet pod warunkiem, że na fakturze otrzymywanej przez dostawcę usługi jest wyodrębniona usługa internetowa oraz jej koszt. Jeżeli nie wyodrębniono wartości opłaty za korzystanie z Internetu, z ulgi internetowej skorzystać nie można.

Nie powiadomiłam Urzędu Skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Który adres mam wpisać w rozliczeniu: adres zamieszkania czy zameldowania?

W deklaracjach podatkowych podatnik zobowiązany jest do wpisania swojego adresu zamieszkania. Każda zmianę miejsca zamieszkania powinniśmy urzędowi zgłaszać składając uaktualniony NIP-3 w ciągu 14 dni. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, NIP-3 bezwzględnie należy złożyć razem z deklaracja PIT.

Pracowałem w Anglii, czy muszę się rozliczyć w Polsce?

Uzyskując dochody poza granicami Polski, a dokładnie w krajach gdzie stosuje się metodę wyłączenia z progresją (tj. m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Czechy), nie jesteśmy zobligowani do składania deklaracji podatkowej w Polsce pod warunkiem, że nie uzyskaliśmy żadnego dochodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podczas roku podatkowego. W przeciwnym wypadku jesteśmy zobowiązani do ich rozliczenia wraz z dochodami uzyskanymi w Polsce.

Czy bezpiecznie jest się rozliczać przez Internet? Czy dostanę potwierdzenie rozliczenia?

Do tej pory nie miało miejsca żadne znaczące naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji zawartych na deklaracjach przesyłanych przez Internet. Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu deklaracji otrzyma Pan potwierdzenie złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego (UPO).

Moja córka osiągnęła dochód brutto 200 zł w zeszłym roku z tytułu umowy zlecenie. Córka się uczy, czy musi rozliczyć się sama, czy może zostać rozliczona z rodzicami?

Dziecko małoletnie uzyskujące dochody zobowiązane jest do rozliczania się wraz z rodzicami na deklaracji PIT/M służącej, jako załącznik do deklaracji PIT-36.

Żyję w związku małżeńskim. Czy mogę rozliczyć się sama? Jakie korzyści, a jakie wady posiada rozliczanie się wspólne (w związku małżeńskim)?

Będąc w związku małżeńskim, podczas całego roku podatkowego, ma Pani możliwość rozliczenia się wraz z małżonkiem lub indywidualnie. Opodatkowania wraz z małżonkiem polega na podzieleniu sumy wspólnych przychodów przez dwa, uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku i obliczeniu od takiej podstawy opodatkowania podatku w podwójnej wysokości. Taki sposób opodatkowania jest szczególnie korzystny w przypadku gdy dochody jednego z małżonków przekraczają drugi próg podatkowy (kwotę 85 528zł), a drugi małżonek nie uzyskuje dochodów tudzież są one stosunkowo niskie.

Wynajmuję mieszkanie studentom, czy muszę się rozliczyć z pieniędzy, które dostaję z wynajmu?

Tak, w deklaracji musi Pan wykazać przychody uzyskane z najmu. Przychody te można opodatkować według skali lub ryczałtem w wysokości 8.5% od przychodów ewidencjonowanych. Aby jednak korzystać z tej drugiej formy rozliczeń, konieczne będzie złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Trzeba je złożyć najpóźniej do dnia uzyskania pierwszego przychodu z najmu. Przychody z najmu można także opodatkować według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Opodatkowując przychód z najmu na zasadach ogólnych może Pan odliczyć koszty uzyskania przychodu tj. np. koszty utrzymania, remontu, itd. Otrzymana różnica jest dochodem do opodatkowania.

Jestem emerytem i dostałem deklaracje PIT-11a/40a. Czy również muszę złożyć do 30 kwietnia zeznanie?

Emeryci nie maja obowiązku składania deklaracji, jeżeli nie osiągnęli innych przychodów poza emeryturą. ZUS rozliczył już podatek w deklaracji, jednak jeżeli emeryt chce skorzystać z ulg lub przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może się samodzielnie rozliczyć.

Mój mąż poniósł straty na giełdzie, a nie miał w 2009 roku żadnych przychodów. Ja natomiast miałam przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Czy możemy rozliczyć się razem z mężem i skompensować stratę z inwestowania na giełdzie z moim dochodem?

Jeżeli spełniają Państwo warunki do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak najbardziej w Państwa przypadku warto to zrobić, bo będzie to korzystniejsze niż rozliczenie dochodów z działalności przez Panią osobno. Jednak stratę można rozliczyć jedynie z dochodem z tego samego źródła. Oznacza to, ze stratę na giełdzie, która powinna być wykazana w PIT-38, będzie można rozliczyć dopiero w przyszłych latach z zysku osiągniętego na giełdzie. Należy przy tym pamiętać, ze rozliczenie straty w jednym roku nie może przekroczyć 50% jej wysokości.

Moje dziecko ukończyło w tamtym roku szkołę średnią w maju, a dopiero w październiku kontynuowało naukę na studiach. Czy w związku z tym nie mogę skorzystać z ulgi na dziecko za okres wakacyjny, kiedy moja córka nie uczyła się w żadnej szkole?

Rzeczywiście jest to kwestia budząca pewne wątpliwości. Minister Finansów wyraził jednak korzystne dla podatników stanowisko, że za okres wakacji, jeżeli dziecko zaraz po nich kontynuuje naukę można skorzystać z ulgi na cały rok podatkowy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zakończenia studiów licencjackich i kontynuowania nauki po wakacjach na studiach magisterskich.

Złożyłem zeznanie już w lutym, ile będę czekał jeszcze na zwrot podatku?

Urząd skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku ma 3 miesiące od złożenia zeznania. Jeżeli nie wywiąże się w tym terminie ze zwrotem będzie musiał dodatkowo wraz z nadpłaconym podatkiem naliczyć i wypłacić odsetki za zwłokę.

W 2009 roku pracowałem we Francji, a w Polsce nie uzyskiwałem żadnych przychodów. Czy muszę się rozliczyć w Polsce?

Zależy to od metody unikania podwójnego opodatkowania. Dla dochodów z Francji stosujemy metodę wyłączenia z progresja. W takim przypadku, jeżeli w Polsce nie osiągnęliśmy żadnych przychodów nie ma obowiązku deklarowania w Polsce przychodów osiągniętych we Francji.

Pracowałem 3 miesiące w Niemczech i 6 miesięcy w Polsce. Jak powinienem się rozliczyć?

W takim przypadku należy złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT -ZG, w którym wykazane zostaną dochody z Niemiec. Dochody z Niemiec nie podlegają wprawdzie opodatkowaniu w Polsce jako, ze zastosowanie ma korzystna dla podatników metoda wyłączenia z progresja. Dochody te zostaną jednak wliczone do dochodów uzyskanych w Polsce, w celu obliczenia odpowiedniej stawki podatkowej, która będzie mieć zastosowanie do dochodów polskich. Efektem czego może się okazać, ze w Polsce powstanie konieczność dopłacenia podatku.

Otrzymałam od rodziców w darowiźnie dom. Czy z tego tytułu muszę wykazać przychód w deklaracji PIT?

Nie. Otrzymana darowizna nie jest dla Pani przychodem. Darowizna taka podlega podatkowi od spadków i darowizn, dlatego nie podlega już PIT. Warto pamiętać, żeby zgłosić taką darowiznę zgłosić do 6 miesięcy od otrzymania na odpowiednim formularzu SD, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Przekazałam na rzecz schroniska dla zwierząt darowiznę. Schronisko to nie posiada jednak statusu organizacji pożytku publicznego, czy mogę odliczyć tą darowiznę od dochodu?

Darowizny powinny być przekazane na cele pożytku publicznego. Do takich zalicza się również działalność schroniska dla zwierząt. Nie oznacza to jednak, ze schronisko, któremu przekazała Pani darowiznę musi mieć status organizacji pożytku publicznego. Wobec tego taką darowiznę można odliczyć od dochodu.

Chciałbym skorzystać z ulgi na Internet. Otrzymywałem faktury przez Internet w formie PDF-ów. Czy to prawda, że takie wydrukowane faktury nie będą uprawniały mnie do skorzystania z tej ulgi?

Do skorzystania z ulgi na Internet konieczne jest posiadanie oryginałów faktur tzw. tradycyjnych, czyli papierowych lub faktur elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem. Jeżeli dokumenty, którymi pan dysponuje nie spełniają tego wymogu, z ulgi skorzystać nie będzie można.

Chciałam skorzystać z ulgi prorodzinnej, jednak miałam w roku 2009 bardzo niskie dochody i należny podatek jest niższy niż kwota 1112,04 zł. Czy pomimo to mogę skorzystać z ulgi?

Tak, opisana sytuacja nie jest przeszkoda w skorzystaniu z tej ulgi. Nie możemy jednak skorzystać z ulgi wyższej niż wynosi nasz podatek. W związku z tym w deklaracji wykazać należy odpowiednio kwotę nie wyższą niż należny podatek. W takiej sytuacji ostatecznie należny podatek będzie wynosił zero i otrzyma się zwrot nadpłaty.

Otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Ponosiłem dużo wyższe koszty uzyskania przychodu niż wykazane w PIT-11, bo dojeżdżam każdego dnia samochodem prawie 100 km do zakładu pracy. Posiadam faktury za paliwo i kwity za opłaty za przejazd autostrada płatną. Czy mogę wykazać w PIT-37 tak skalkulowane faktyczne koszty uzyskania przychodu?

Ustawodawca pozwala na odjecie od przychodu wyższych niż ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów tylko w sytuacji, gdy wynikają one z okresowych biletów imiennych. Nie ma jednak możliwości zastosowania faktycznych kosztów w przypadku dojazdu do pracy samochodem prywatnym.

Posiadam grupę inwalidzką i wynajmuję specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji. Sprzęt jest zbyt drogi, bym mogła go zakupić. Czy mogę z tego tytułu skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Niestety, literalnie z przepisów wynika, ze jedynie wydatki na zakup lub naprawę takiego sprzętu mogą być odpisane od dochodu. Wobec czego potraktowanie wydatków na wynajem sprzętu będzie mogło zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy w przypadku kontroli.