PKP Intercity rozpisało przetarg na... sprzedaż długów swoich pasażerów. Chodzi m.in. o niezapłacone bilety oraz kary za zatrzymanie pociągu, oraz zmianę jego trasy bez uzasadnienia. Cena wywoławcza długów podróżnych to 1 mln 780 tys. zł.

Oferty można składać pisemnie do 25 kwietnia, do godz. 11.30. Jedynym kryterium jest cena - PKP Intercity wybierze tego, kto zaoferuje najwięcej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 proc. ceny wywoławczej netto, czyli 17 tys. 800 zł.

W zeszłym roku pociągami PKP Intercity podróżowało około 36,6 mln pasażerów. To o 1,5 procent mniej niż w 2010 roku. Praca przewozowa (wyraża się ją w pasażerokilometrach, jeden pasażerokilometr to przewóz jednego pasażera na odległość jednego kilometra) wykonana przez pociągi PKP Intercity wyniosła w 2011 roku 8,27 mld pasażerokilometrów.

PKP Intercity obsługuje 341 pociągów na trasach krajowych, w tym: 26 pociągów kategorii Express InterCity, 44 pociągi kategorii Express, oraz 271 pociągów TLK. Przewoźnik kontroluje też 50 pociągów w komunikacji międzynarodowej.