PKN Orlen poinformował, że podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa. Zakres i struktura tej transakcji nie zostały ostatecznie określone - zaznaczył PKN Orlen w komunikacie.

PKN Orlen poinformował, że podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa. Zakres i struktura tej transakcji nie zostały ostatecznie określone - zaznaczył PKN Orlen w komunikacie.
Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen /Michał Dukaczewski /arch. RMF

Koncern podkreślił, że transakcja ma skutkować przejęciem, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS.

"Skarb Państwa oraz Spółka potwierdzili intencję przeprowadzenia Transakcji, wskazując, że na dzień podpisania Porozumienia zakres oraz struktura Transakcji nie zostały jeszcze określone. W związku z powyższym Skarb Państwa oraz Spółka zadeklarowali chęć współpracy i kontynuowania rozmów mających na celu ich wypracowanie" - podał PKN Orlen.

Z determinacją realizujemy proces przejęcia Grupy LOTOS. To dla nas priorytet, a podpisanie porozumienia przez wszystkie zaangażowane strony przybliża nas do sprawnego sfinalizowania transakcji. Powstanie jednego silnego koncernu, do którego należeć będzie nie tylko LOTOS, ale też Energa i PGNiG, jest konieczne z punktu widzenia przyszłości biznesowej tych firm i budowania ich wartości dla akcjonariuszy. Skorzysta na tym także polska gospodarka, bo zintegrowany koncern będzie miał większe możliwości rozwoju inwestycyjnego i mocniejszą pozycję negocjacyjną - stwierdził Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Silny multienergetyczny koncern oznacza również wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednym z głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS stanie się też Pomorze i jego mieszkańcy, ponieważ jeszcze bardziej zaangażujemy się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie - dodał. 

Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. 

Pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą LOTOS określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę "stop the clock", która została zatrzymana na początku marca. 

PKN ORLEN otrzymał 8 kwietnia od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy LOTOS. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura "Statement of Objections". PKN ORLEN złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia, na początku maja rozpoczął się market test, natomiast 14 lipca 2020 r. PKN ORLEN otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS.