Zmniejszenie wydobycia ropy naftowej - najprawdopodobniej taka decyzja zapadnie już na początku przyszłego tygodnia w Wiedniu, na kolejnym spotkaniu ministrów do spraw ropy państw OPEC. Zapowiedział to już dziś sekretarz generalny tej organizacji - Ali Rodriguez.

Członkowie OPEC z niepokojem obserwują utrzymującą się od kilku tygodni niską cenę ropy, co nie jest uzasadnione spadkiem koniunktury a jedynie spekulacjami koncernów handlujących ropą. Dla zmniejszenia strat, państwa OPEC zmuszone są podjąć decyzję – albo ograniczyć wydobycie, albo podnieść cenę ropy i w najbliższym czasie taka decyzja zapadnie. Sprzeciwia się temu co prawda Arabia Saudyjska, która wydobywa najwięcej ropy oraz Kuwejt i Algieria, ale pozostałych osiem państw członkowskich głosować będzie za ograniczeniem wydobycia albo za podwyżką ceny ropy. A zaplanowane na jutro spotkanie czołowych producentów ropy naftowej - zarówno z krajów OPEC, jak i spoza nich - zostało przełożone. Powód? Problemy komunikacyjne. Jak się bowiem okazało nie wszyscy ministrowie mogą w niedzielę przyjechać do stolicy Hiszpanii, Madrytu.

23:40