UOKiK nałożył 60 mln zł kary na PGNiG za nadużywanie pozycji rynkowej. Chodzi o odmowę podpisania kompleksowej umowy na dostawy gazu ze spółką NowyGaz.

Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wyjaśniła, że spółka NowyGaz była pierwszą firmą, która chciała kupować paliwo od PGNiG, a następnie dostarczać je klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

Tymczasem rynkowy dominant odmawiał zawarcia kompleksowej umowy sprzedaży, tłumacząc to problemami formalnymi oraz technicznymi, m.in. dotyczącymi rozliczenia gazu, brakiem odpowiednich regulacji prawnych - powiedziała na konferencji prasowej prezes Urzędu. Wyjaśniła, że PGNiG ma ok. 98-proc. udział w krajowym rynku sprzedaży gazu ziemnego; jest również właścicielem m.in. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, dostarczającej paliwo do ok. 1,5 mln odbiorców.

Urząd wszczął postępowanie przeciwko PGNiG w grudniu 2010 r. po sygnałach dotyczących utrudniania sprzedaży gazu.Ustalając wysokość kary, wzięto m.in. pod uwagę, że praktyka PGNiG utrudniała liberalizację rynku sprzedaży gazu ziemnego. Z kolei okolicznością łagodzącą było zaprzestanie stosowania niedozwolonej praktyki - ostatecznie PGNiG podpisało umowę z NowyGaz - powiedziała prezes UOKiK.