W Warszawie w wieku 82 lat zmarł Mieczysław Wilczek, minister przemysłu PRL w rządzie Mieczysława Rakowskiego w latach 1988-1989 - poinformowała rodzina. Jak przypomina Centrum im. Adama Smitha, w najnowszej historii Polski Mieczysław Wilczek zapisał się ustawą o działalności gospodarczej (23 grudnia 1988 roku), zwaną powszechnie ustawą Wilczka.

Co nie jest zakazane, jest dozwolone" było fundamentalną zasadą ustawy Wilczka. Uwolniła energię milionów Polaków, którzy w niedługim czasie założyli ok. dwa miliony firm. Polska stała się miejscem "kontrrewolucji straganów", od których zaczynali startujący przedsiębiorcy. W ciągu kilku lat nowe, małe firmy stworzyły blisko sześć milionów nowych miejsc pracy - napisali członkowie Centrum we wspomnieniu o Mieczysławie Wilczku.  
 
Wilczek urodził się 25 stycznia 1932 roku. Z wykształcenia był chemikiem i prawnikiem, a z zawodu przedsiębiorcą. Był twórcą wielu patentów z chemii, w tym słynnego proszku do prania IXI 65.

Zdaniem Andrzej Sadowskiego z Centrum im. Adama Smitha, nie byłoby Polski w Unii Europejskiej bez Wilczka. Tak zwana ustawa Wilczka spowodowała, że Polska przeszła do historii ekonomicznej świata jako kraj największego cudu gospodarczego końca XX wieku. To było porównywane do cudu gospodarczego Niemiec po II wojnie światowej. Ta ustawa była konstytucją polskiej przedsiębiorczości - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, ustawa fizycznie likwidowała system gospodarki planowanej i socjalistycznej, przywracając wolność gospodarczą ze słynną zasadą "co nie jest zakazane, jest dozwolone". To ona spowodowała, że Polacy założyli blisko 2 mln małych przedsiębiorstw w tak krótkim czasie. One wyrastały jak grzyby po deszczu. W Polskiej Akademii Nauk badano później ten fenomen i doliczono się blisko 6 mln nowych miejsc pracy, które te filmy stworzyły w ciągu kilka lat w latach 90. - powiedział.

Śmiem twierdzić, że dzięki tej ustawie uratowano polską demokrację. To dlatego, że pracownicy w zwalnianych zakładach socjalistycznych nie wyszli na ulice dlatego, że znaleźli pracę w tych prywatnych przedsiębiorstwach - podsumował.

(mpw)