28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w tym roku odbędzie się tzw. autozapis do PPK. Odbywa się on co 4 lata. Kolejny tzw. autozapis odbędzie się w 2027 roku.

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Od 1 kwietnia pracodawca wznowi za taką osobę dokonywanie wpłat do PPK.

28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracownik może złożyć od 1 marca. Będzie ona obowiązywała do momentu złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK, bądź do kolejnego tzw. autozapisu, który odbędzie się w 2027 roku.

Od 1 kwietnia pracodawcy będą dokonywać wpłat za uczestników PPK z wyłączeniem osób, które złożą ponownie rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Przekazanie składek do instytucji finansowych za osoby, które dołączą do PPK w ramach autozapisu, jest możliwe między 1 a 17 kwietnia.

PPK to zdaniem rządzących sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany tzw. autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do PPK, nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18-55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu.

Bezpłatne webinaria dla pracodawców, w tym w szczególności dla pracowników kadr i płac związane z tzw. autozapisem prowadzone są codziennie przez ekspertów PPK. Zapisy prowadzone są TUTAJ