Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał rozporządzenie o likwidacji czwartej godziny wychowania fizycznego. Od pierwszego lutego dzieciom, które miały w tygodniu cztery godziny zajęć „WF”, w planie lekcji zostaną więc już tylko trzy.

Podpis prezydenta likwiduje przepis, który dla wielu szkół był i tak tylko „przepisem na papierze”. Większość placówek oświatowych czwartej godziny WF nigdy nie wprowadziła. Ilość godzin miała być bowiem większa, ale nie zwiększono nakładów finansowych, by tego dokonać. Doskonałym tego przykładem jest Zielona Góra. Tam dodatkowych lekcji wychowania fizycznego nie było w ani jednej z ponad trzydziestu szkół podstawowych i gimnazjów. Gdyby zostały wprowadzone, to kosztowałoby to budżet miasta około 500 tysięcy złotych więcej, a na to Zielonej Góry nie stać. Posłuchajcie relacji reportera RMF – Michała Szpaka.

Foto: Archiwum RMF

19:15