Natura 2000 - to program, którym mają być objęte wszystkie parki narodowe w Polsce zaraz po wstąpieniu naszego kraju do UE. Także Tatrzański Park Narodowy ma być włączony do tej sieci ochrony siedlisk zwierząt. Nie wszystkim sie to jednak podoba...

Jednak pod Tatrami obawiają się, że włączenie całego obszaru parku do tego systemu zrodzi konflikty i narazi skarb państwa na spore wydatki.

Zdaniem burmistrza Zakopanego, Piotra Bąka system ochrony przyrody jaki mamy w Polsce sprawdził się i naprawdę nie jest nam potrzebny nowy: Uważamy, że wprowadzenie systemu Natura 2000 może spowodować tylko komplikacje i problemy w funkcjonowaniu tego systemu.

Chodzi przede wszystkim o te miejsca na terenie parku, w których przebywają ludzie – osiedla, kolejki linowe, szlaki turystyczne czy trasy narciarskie. Natura 2000 może stworzyć ograniczenia w dostępie do nich, za które państwo będzie musiało wypłacić odszkodowanie. Dlatego zdaniem dyrektora Parku Tatrzańskiego, Pawła Skawińskiego bez uzgodnień z właścicielami terenów chronionych nie można zadecydować o granicach Natura 2000.

W przeciwnym razie zamiast pomóc w chronieniu i tak chronionych terenów Natura 2000 może tylko spowodować kolejne konflikty i nieporozumienia.

20:50