Międzynarodowy Fundusz Walutowy popiera łagodne nastawienie polskiej Rady Polityki Pieniężnej i zaleca, by konsolidacja fiskalna nastąpiła w 2010 roku. W komunikacie podkreślono również, że konieczne jest zachowanie czujności wobec kształtowania się poziomu cen.

Część Dyrektorów uznała przerwę w cięciach stóp procentowych za nieuzasadnioną w obliczu niepewności co do warunków finansowania zewnętrznego. Dyrektorzy zauważyli, że dalsze poluźnienie monetarne nie powinno skutkować nadmierną presją na osłabienie się złotego - dodano.

Jeżeli ożywienie gospodarcze nastąpi zgodnie z prognozami, Rada Wykonawcza MFW zaleca, by konsolidacja fiskalna rozpoczęła się w 2010 roku. Dyrektorzy wezwali, by konsolidacja fiskalna rozpoczęła się w 2010 roku, o ile ożywienie gospodarcze pojawi się zgodnie z oczekiwaniami. Niektórzy zwracali uwagę, że nie ma już przestrzeni do dalszego opóźniania konsolidacji, jeśli średniookresowe cele w sferze deficytu mają być osiągnięte - napisano w komunikacie.

Komunikat pojawił się w czwartek na stronie Ministerstwa Finansów. Dokument powstał po dyskusji Rady Wykonawczej MFW nad raportem Funduszu, dotyczącym stanu polskiej gospodarki. Dyskusja odbyła się 31 lipca.

Obecna prognoza MFW zakłada, że polski PKB skurczy się w tym roku o 0,7 procent, zaś w przyszłym roku wzrośnie o 1,5 procent.