O pkt 1 proc. zostanie podniesione oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 2 do 12 lat - poinformowało MF w poniedziałkowym komunikacie.

Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że podnosi oprocentowanie obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w maju.

W maju podnosimy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o dłuższym niż 3 miesiące okresie zapadalności. Oprocentowanie wszystkich obligacji o długości inwestycji od 2 do 12 lat, będzie wyższe o 1 pkt proc. Chcemy zachęcić naszych klientów do oszczędzania w dłuższym horyzoncie czasowym - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Resort podał, że nowe oprocentowanie 2-letnich obligacji stałoprocentowych wynosić będzie 3 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 3,10 proc. dla 3-latek, 3,30 proc. dla 4-latek oraz 3,70 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+", oprocentowane są odpowiednio 3,5 proc. i 4 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Jak wyjaśniono w komunikacie MG, oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

Resort podał także, że oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

Bez zmian pozostawiamy oprocentowanie obligacji OTS o bardzo krótkim - 3-miesięcznym okresie zapadalności. Obligacje OTS oferowane w maju, oprocentowane będą 1,5 proc. w skali roku - stwierdzono w komunikacie.

MF przypomniało także, że od 26 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.