Prof. Małgorzata Zaleska otrzymała nominację na szefową GPW. Jej kandydaturę przedstawił minister skarbu Dawid Jackiewicz. Zapewnił, że Zaleska ma duże doświadczenie - zasiadała m.in. w radzie GPW i uczestniczyła w pracach wielu instytucji krajowych i zagranicznych.

Małgorzata Zaleska /Szymon Łaszewicz /PAP

Przyszedł czas, by wyprowadzić giełdę na spokojnie wody – stwierdził minister skarbu.

Chciałbym dzisiaj zaprezentować kandydaturę pani profesor Małgorzaty Zaleskiej, która od 20 lat związana jest z rynkiem finansowym, która miała już możliwość uczestniczyć w pracach instytucji kluczowych dla sieci bezpieczeństwa finansów państwa - powiedział Jackiewicz.

Zaleska zastąpić ma na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu podał się do dymisji.

Zaleska zasiadała już w radzie GPW, była związana z zarządem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a od sześciu lat zasiada również w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Zaleska jest dyrektorem Instytutu Bankowości SGH oraz przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, a w swoim dorobku naukowym posiada ponad 350 publikacji.

Zaleska powiedziała, że kierowanie "jedną z najważniejszych instytucji rynku finansowego w Polsce" jest zarówno zaszczytem, jak i wyzwaniem.

Dla dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego potrzebna jest m.in. współpraca i wsłuchanie się w głos osób reprezentujących środowisko rynku kapitałowego - podkreśliła.

Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest dalsza edukacja finansowa, tak aby giełda była postrzegana jako krwioobieg i siła gospodarki, a także miejsce bezpiecznych inwestycji. Myślę że dalszy rozwój polskiego rynku finansowego i zwiększanie świadomości powinno być priorytetem prezesa, jak i całego zarządu giełdy papierów wartościowych - mówiła.

Jackiewicz dodał, że o planach nowej prezes GPW, dotyczących "tego, jak giełda papierów wartościowych ma się odnaleźć na mapie Europy, Europy Środkowej" i jak wyglądać będzie jej przyszłość będzie można więcej powiedzieć za kilkanaście dni. Poświęcone będzie temu osobna konferencja prasowa.

12 stycznia Małgorzata Zaleska ma formalnie zostać wybrana prezesem giełdy. Jej nazwisko to zaskoczenie, bo do tej pory murowanym kandydatem na prezesa giełdy był poprzedni szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza, ale on dostanie najwyraźniej inne zadanie.
 
Mogę tylko powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej, najlepiej przygotowanych osób do pełnienia wielkich wyzwań, a zatem nie wykluczam, że to nazwisko będzie się pojawiało - ogłosił minister skarbu Dawid Jackiewicz.

(mpw)